Rroma.ro - home Foto: Balazs Attila

Aparitii editoriale

"Intre trecut si viitor - Romii din Centrul si Estul Europei", Will Guy(ed.), 2001

"Stare de impunitate" - Centrul European pentru Drepturile Romilor, 2001

"La marginea societatii - Romii si serviciile publice in Romania" - Open Society Institute, 2001


Recomandarea 1203 referitoare la romii / tiganii din Europa Inapoi

Observatii generale

1.Promovarea formarii unei adevarate identitati culturale europene constituie unul din obiectivele Consiliului Europei. Europa adaposteste numeroase culturi diferite, care, toate, inclusiv multiplele culturi minoritare, contribuie la diversitatea ei culturala.
2. Printre minoritati, romii / tiganii detin un loc deosebit. Traind raspinditi prin intreaga Europa, neputind pretinde ca vreuna dintre tari le-ar fi proprie, ei alcatuiesc o adevarata minoritate europeina, care insa nu corespunde definitiilor ce se
aplica minoritatilor nationale sau lingvistice.
3. Fiind o minoritate lipsita de teritoriu, romii / tiganii contribuie in mare masura la diversitatea culturala a Europei, si acesta in mai multe privinte, atat prin limba si muzica lor, cat si prin activitatile lor mestesugaresti.
4. In urma admiterii de noi state membre, situate in Europa centrala si rasariteina, numarul romilor / tiganilor care traiesc in zona Consiliului Europei a crescut considerabil.
5. Totdeauna a existat o inumita intolerinta fata de romi / tigani. Acum insa au loc, cu o regularitate crescinda, izbucniri de ura rasiala sau sociala, iar relatiile tensionate intre comunitati au contribuit la crearea situatiei deplorabile in care traieste astazi majoritatea romilor / tiganilor.
6. Respectarea drepturilor romilor / tiganilor, fie ca este vorba de drepturile fundamentale ale persoanei, fie de drepturile lor ca minoritate, este o conditie esentiala a imbunatatirii situatiei lor.
7. Garantindu-le egalitatea de drepturi, de perspective favorabile si de tratament si totodata initiind masuri apte sa amelioreze soarta romilor / tiganilor, va fi posibila o reinviere a limbii si culturii lor si, ca atare, o imbogatire a diversitatii culturale europene.
8. Este necesar sa se garanteze romilor / tiganilor folosinta drepturilor si libertatilor inscrise in art.14 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului, intrucat aceasta le permite sa-si valorifice drepturile.
9. Statele membre ale Consiliului Europei au adoptat legi care, in mod specific, vizeaza protectia minoritatilor. In ceea ce il priveste, Consiliul Europei a adoptat mai multe hotarari si recomandari referitoare la minoritati. Se cuvine a mentiona Recomandarea 1134 (1990) a Adunarii referitoare la drepturile minoritatilor. Aceste texte sint importante pentru romi / tigani, care, fiind totodata una din rarele minoritati lipsite de teritoriu din Europa, necesita o protectie deosebita.
10. In afara de aceasta, Consiliul Europei a adoptat in trecut mai multe hotarari si recomandari privindu-i pe romi / tigani. Recomandarea 563 (1969) a Adunarii referitoare la situatia romilor / tiganilor si a altor nomazi din Europa; Rezolutia (75) 13 a Comitetului de Ministri privind recomandari asupra situatiei sociale a populatiilor nomade din Europa si Recomandarea nr. R (83) 1 a comitetului de ministri referitoare la nomazii apatrizi sau de nationalitate nedeterminata; Rezolutia 125 (1981) a Conferintei perminente a orginelor locale si regionale din Europa cu privire la rolul si responsabilitatea colectivitatilor locale si regionale in problemele de ordin cultural si social ale populatiilor de origine nomada. Aplicarea efectiva a acestor rezolutii si recomandari, mai ales de catre noile state membre, este extrem de importinta pentru soarta romilor / tiganilor.
11. Prin urmare, Adunarea recominda Comitetu-lui de Ministri sa initieze, intr-un asemenea caz, cele mai de jos sub forma unor propuneri adre-sate guvernelor sau autoritatilor locale si regionale competente, ale statelor membre:

In domeniul culturii
i. Ar trebui incurajate invatamintul si studiul muzicii romilor / tiganilor in mai multe scoli de muzica din Europa, precum si infiintarea unei retele de scoli de acest tip;
ii. Ar trebui create un program de studiu a muzicii romilor / tiganilor, precum si birouri de traducere specializate in aceasta limba;
iii. Ar trebui aplicate minoritatilor romilor / tiganilor dispozitiile referitoare la limbile fara teritoriu, asa cum sint ele definite in Carta europeana a limbilor regionale sau minoritare;
iv. Ar trebui acordat tot sprijinul fondarii de centre si muzee de cultura a romilor / tiganilor, cat si organizarii, cu regularitate, a unor festivaluri;
v. Ar trebui organizata, in cadrul "Expozitiilor europene de arta", o expozitie itineranta privind influentele reciproce ale contactelor cu cultura
romilor / tiganilor.

In domeniul educatiei CDMG (94)
vi. Ar trebui largite programele europene existente de formare a profesorilor in invatamintul romilor / tiganilor;
vii. Ar trebui acordata o atentie speciala educarii femeilor in general si a mamelor cu copiii de varsta foarte mica;
viii. Ar trebui incurajati tinerii dotati ca sa faca studii si sa amplineasca astfel un rol de intermediari pentru romi / tigani;

In domeniul informatiei
ix. Ar trebui informati romi / tiganii despre drepturile lor fundamentale si de mijloacele de valorificare ale acestora;
x. Ar trebui infiintat un centru european de informare asupra situatiei si culturii romilor / tiganilor, acest centru fiind cu precadere destinat sa informeze mijloacele de comunicare in masa.

In domeniul egalitatii drepturilor
xi. Statele membre care inca nu au ratificat Pactul international referitor la drepturile civile si politice (New York, 1966) sau Conventia internationala privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasiala (New York, 1965) ar trebui invitate sa le ratifice imediat;
xii. Discriminarea privindu-i pe romi / tigani, care rezulta dintr-o dispozitie a Conventiei Europene a Drepturilor omului, ar trebui abrogata printr-o declaratie adecvata, precizind ca termenul "vagabonzi" care figureaza la articolul 5.1.(e) nu este in mod necesar aplicabil persoanelor ce au un mod de viata nomad;
xiii. dispozitiile oricarui protocol aditional sau oricarei conventii referitoare la minoritati ar trebui sa fie aplicate minoritatilor lipsite de teritoriu;
xiv. Statele membre care inca nu s-au conformat ar trebui invitate sa ratifice al 4-lea Protocol al Conventiei Europene a Drepturilor Omului, care garanteaza dreptul al libera circulatie si, in aceasta calitate, este esential pentru nomazi;
xv. Statele membre ar trebui invitate sa-si modifice legislatiile si reglementarile nationale care stabilesc direct sau indirect o discriminare cu privire la romi / tigani;
xvi. Ar trebui recunoscuta ideea ca a fi victima sau a-ti fi teama (pentru cauze rationale) de a fi victima vreunui pogrom - atunci cind autoritatile refuza sau se dovedesc incapabile sa ofere o protectie eficace - poate, in anume cazuri sa echiva-leze cu temerea, pe buna dreptate, de a fi persecutat din pricina apartenentei la un grup social particular, recunoasterea acestei idei facindu-se in conformitate cu termenii Conventiei din 1951 a Natiunilor Unite referitoare la statutul refugiatilor.
In domeniul vietii curente:
xvii. Statele membre ar trebui sa vegheze ca tiganii sa fie consultati cu prilejul elaborarii si aplicarii dispozitiilor regulamentare privindu-i pe ei;
xviii. Ar trebui incurajata infiintarea, in statele membre, a unor programe noi, vizind ameliorarea conditiilor de locuire, educatie si locuri de munca ale romilor/tiganilor celor mai defavorizati, participarea romilor / tiganilor la intocmitrea acestor prorame si la aplicarea lor ar trebui asigurata;

Masuri de ordin general
xix. Ar trebui intreprinse lucrari independente de cercetare asupra legislatiilor si reglementarilor nationale privindu-i pe romi / tigani, precum si asupra modalitatilor de a fi puse in practica, rapoarte privind aceste subiecte fiind prezentate cu
regularitate Adunarii;
xx. Ar trebui urmarita cu perseverenta cooperarea cu Comunitatea Europeana in domenii interesindu-i pe romi / tigani, cum sint: educatia, lupta impotriva saraciei, ocrotirea si salvarea patrimoniului cultural european, recunoasterea minoritatilor si promovarea egalitatii drepturilor;
xxi. Consiliul Europei ar trebui sa acorde statut consultativ organizatiilor internationale reprezentative ale romilor / tiganilor;
xxii. Consiliul Europei ar trebui sa desemneze un mediator pentru romi / tigani, dupa prealabila consultare cu organizatiile reprezentative ale romilor / tiganilor; acest mediator ar avea inclusiv umatoarele sarcini:
a. sa intocmeasca bilantul progreselor realizate in aplicarea masurilor luate sau recomandate de Consiliul Europei cu privire la romi / tigani;
b. sa mentina contacte regulate cu reprezentantii romilor / tiganilor;
c. sa sfatuiasca guvernele statelor membre asupra unor probleme privitoare la romi / tigani;
d. sa sfatuiasca diferitele organe ale consiliului Europei in chestiuni ce-i privesc pe romi / tigani;
e. e. sa faca anchete cu privire la politica guvernamentala si la situatia drepturilor omului referitoare la romi / tigani, in statele membre;
f. sa faca anchete cu privire la situatia romilor / tiganilor apartizi sau de nationalitate nedeterminata.
Mediatorul ar avea competenta pentru:
g. a primi raspuns in toate chestiunile adresate guvernelor sau reprezentantilor statelor membre;
h. liberul sau acces la arhivele guvernamentale sau la alte documente pertinente;
i. a chestiona cetatenii statelor membre ale Consiliului Europei;
xxiii. in termen de doi ani, statele membre ar trebui sa adreseze un raport Secretarului General al Consiliului Europei cu privire la imbunatatirile aduse soartei romilor / tiganilor precum si cu privire la aplicarea recomandarilor Consiliului Europei.

Adoptata de Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, 2 februarie 1993

 

 
  English version

created and maintained by webdesigner.ro