Rroma.ro - home


Cadrul strategic pentru îmbunãtãtirea situatiei romilor

Anexa

Angajamentele sectoriale ale ministerelor care au elaborat elemente de strategie pentru minoritatea romilor In cadrul Subcomisiei Interministeriale pentru Romi, infiintata in cadrul Comitetului Interministerial pentru Minoritati Nationale au fost solicitate si elaborate o serie de documente care contin elemente de strategie pentru imbunatatirea situatiei romilor.

Din cele 8 institutii publice centrale (ministere si agentii) reprezentate in Subcomisie 7 au elaborat deja analize de strategie in domeniul minoritatii romilor. In Subcomisia Interministeriala pentru Romi sunt reprezentate urmatoarele institutii publice: Ministerul Sanatatii, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul Functiei Publice, Ministerul de Interne, Ministerul Educatiei Nationale, Agentia Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului, Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe.

Ministerul Sanatatii In cadrul Punctului Nr. 4, 'Modalitati de imbunatatire a starii de sanatate a romilor', din cadrul documentului de analiza strategica depus de Ministerul Sanatatii, sunt propuse urmatoarele directii strategice:

 • Elaborarea documentatiei necesare institutionalizarii sistemului de mediatori sanitari
 • Formare de mediatori sanitari, asistenti medicali si medici, din cadrul comunitatilor de romi prin locuri rezervate de catre Ministerului Educatiei Nationale
 • Monitorizarea mediatorilor sanitari prin Directiile de Sanatate Publica Judetene pe baza criteriilor elaborate de catre Ministerul Sanatatii
 • Amenajare de dispensare medicale in comunitatile de romi
 • Educatie sanitara prin cabinete medicale, OBG-uri, scoala, radio (in limba romani), TV, pliante
 • Campanii de vaccinare in comunitatile de romi prin comisii mixte formate din cadre medicale locale si de la nivelul DSP (Compartimentul Epidemiologie Boli Transmisibile)
 • Campanii de depistare TBC, infectii HIV/SIDA, afectiuni dermatologice, boli cu transmitere sexuala etc.
 • Efectuarea unor studii epidemiologice privind starea de sanatate a romilor prioritar in judetele (selectate pe baza indicatorilor directi si indirecti).

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
In cadrul documentului de analiza strategica a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale sunt incluse 3 puncte: punctul V, 'Masuri privind imbunatatirea cadrului institutional in vederea cresterii accesului persoanelor defavorizate, inclusiv minoritatea romilor, pe piata muncii si la masurile de protectie sociala', punctul VII, 'Masuri active propuse de MMPS si ANOFP in vederea sprijinirii persoanelor apartinand comunitatii romilor' si punctul VIII, 'Succesul unei viitoare strategii, a unor programe adresate persoanelor defavorizate, inclusiv minoritatii romilor' sunt propuse o serie de directii strategice:
Punctul V

 • instruirea personalului propriu din cadrul serviciilor de ocupare si formare profesionala, privind ocuparea pe piata muncii a persoanelor apartinand minoritatii romilor
 • organizarea in cadrul anumitor directii din minister, a serviciilor descentralizate ale acestuia, precum si in agentiile nationale sau judetene, prin precizari specificate in fisa postului, sa se atribuie responsabilitati privind ocuparea, somajul, cuprinderea in procesul de formare profesionala, accesul la masurile de asistenta sociala ale persoanelor apartinand minoritatii romilor, precum si colaborarea cu organizatiile neguvernamentale ale minoritatii respective

Punctul VII

 • protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, in conditiile legislatiei in vigoare (pentru formarea profesionala in meseriile traditionale ale romilor este necesar ca aceste meserii sa figureze in Clasificarea Ocupatiilor din Romania ;
 • calificarea in diferite meserii este corelata cu programul de formare initiala al persoanei solicitante; in situatia in care se solicita pentru angajare persoane avand competente in meseriile similare celor traditionale ale romilor, AJOFP poate organiza aceste cursuri, in conditiile legi.)
 • sprijinirea, in conditiile legislatiei in vigoare, a IMM-urilor apartinand persoanelor provenite din randul etniei romilor, prin sistemul de credite avantajoase
 • sprijinirea, in conditiile legislatiei in vigoare, a tinerilor absolventi romi pentru angajare
 • acordarea de microcredite, in conditiile O.U.G. nr. 118/1999
 • acordarea de subventii organizatiilor neguvernamentale ale romilor care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, in conditiile Legii nr. 34/1998

Punctul VIII

 • organizarea la nivel local / judetean a unor grupuri de lucru mixte alcatuite din reprezentanti alesi ai comunitatii respective, ai structurilor descentralizate ale administratiei centrale, ai organizatiilor neguvernamentale ale romilor, ai minoritatii romilor, in vederea: identificarii grupurilor tinta care necesita suport, evaluarii principalelor dificultati cu care se confrunta acestea, identificarii resurselor existente sau a celor care pot fi atrase, coordonarii eforturilor pentru rezolvarea problemelor identificate, propunerii de de noi programe privind masurile active care sa previna excluderea sociala, monitorizarii si evaluarii programelor derulate
 • instruirea resurselor umane, la nivel local, central
 • comunicarea si relationarea atat pe orizontala, cat si pe verticala, intre institutiile cu atributii complementare, precum si coordonarea diferitelor programe aflate in desfasurare
 • consolidarea suportului oferit de catre ONG-urile minoritatii romilor si implicarea grupurilor tinta in rezolvarea problemelor cu care se confrunta
 • replicarea exemplelor de succes
 • constituirea unui larg suport public de comunicare si cooperare
 • existenta resurselor financiare

Ministerul Functiei Publice
In cadrul Punctului III al documentului de analiza strategica, 'Actiuni ale Ministerului Functiei Publice privind protectia drepturilor minoritatilor nationale in domeniul administratiei publice locale' sunt incluse urmatoarele directii strategice:

 • exercitarea dreptului la initiativa legislativa / normativa prin promovarea de proiecte de acte normative, in domeniul administratiei publice locale, referitor la protectia minoritatilor nationale.
 • participarea MFP la derularea Programului 'Planul National de Dezvoltare Locala a Comunitatilor de Romi', in colaborare cu DPMN
 • sustinerea proiectului noii legi a administratiei publice locale si a regimului autonomiei locale, aprobat deja in Senat, in vederea adoptarii legii in cursul urmatoarei sesiuni parlamentare
 • includerea in programele de formare continua a Centrului National de Formare Continua in Administratia Publica Locala si a celor 6 Centre Teritoriale de Formare Continua in Administratia Publica Locala a unui numar de reprezentanti ai minoritatii romilor
 • dezvoltarea colaborarii existente cu organizatiile negurvernamentale ale romilor
 • sustinerea unei propuneri din partea DPMN privind cooptarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici in Subcomisia Interministeriala pentru Romi

Ministerul de Interne
In cadrul documentului de analiza strategica a Ministerului de Interne prin care se propune strategia de creare a parteneriatului politie-comunitate sunt incluse urmatoarele directii strategice:

 • educarea juridica si pregatirea antiinfractionala a populatiei
 • identificarea operativa a starilor conflictuale susceptibile a genera violenta
 • identificarea si protejarea persoanelor posibil victime
 • detensionarea starilor conflictuale familiale care pot genera fapte antisociale
 • atragerea membrilor comunitatii la activitati de prevenire prin organizarea de intalniri, expuneri, seminarii, dezbateri
 • realizarea si prezentarea de materiale documentare cu teme juridice, urmate de discutii care sa stimuleze interesul pentru cunoasterea legislatiei si, mai ales, a modului de comportare in anumite situatii de risc
 • colaborari cu organisme internationale si cu structurile specializate in domeniul prevenirii criminalitatii ale altor politii
 • realizarea unor publicatii cu caracter educativ in domeniul prevenirii criminalitatii (buletine de prevenire, brosuri pliante, autocolante etc.)
 • realizarea unor investigatii criminologice care au ca scop diminuarea oportunitatilor care faciliteaza crima si identificarea persoanelor predispuse la violenta sau victimizare

Ministerul Educatiei Nationale
In cadrul documentului de analiza strategica al Ministerului Educatiei Nationale au fost incluse urmatoarele directii strategice:

 • sprijinirea reala a copiilor prescolari si scolari pentru a accede in invatamantul prescolar si primar (inclusiv prin acordarea unei gustari pentru copiii romi si neromi in scoala)
 • adoptarea de masuri legislative in sprijinul romilor, pentru cel putin 7 ani, in scopul acordarii de facilitati in domeniul educatiei pentru romi si din perspectiva promovarii propriilor cadre rome in posturi ale administratiei scolare (directori de scoli si inspectori scolari)
 • acordarea in continuare de facilitati si de locuri subventionate speciale pentru tinerii romi care doresc sa urmeze colegii universitare si facultati
 • obligativitatea unitatilor scolare si a inspectoratelor scolare judetene ca, in conformitate cu legislatia in vigoare, sa organizeze in permanenta cursuri de recuperare scolara pentru romi, prin toate formele de invatamant aprobate si, unde este posibil, cursuri de formare profesionala (meserii traditionale sau moderne) in paralel cu adaptarea invatamantului la specificul rom in putinele comunitati traditionale (organizarea cu cadre proprii rome a unor caravane scolare) in cooperare cu ONG-urile romilor
 • incurajarea in continuare a unitatilor scolare si a tinerilor romi de a se introduce in permanenta ore de limba si de istoria romilor in gradinite, scoli, licee si universitati (MEN va organiza si subventiona annual perfectionarea cunostintelor de limba romani pentru un numar de 45 cadre didactice rome in scopul asigurarii orelor de limba materna romani.

Agentia Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului
In domeniul protectiei copilului, Agentia Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului a preconizat urmatoarele rezultate pana la sfarsitul anului 2003 :

 • scaderea numarului de copii aflati in sistemul rezidential clasic
 • cresterea numarului de copii care beneficiaza de servicii de prevenire a abandonului si institutionalizarii
 • cresterea progresiva a numarului de copii aflati in sistemul alternativ de servicii si institutii de tip familial sau reintegrati in familie
 • scaderea duratei de sedere a copiilor in institutiile rezidentiale
 • imbunatatirea calitatii ingrijirii copiilor aflati in sistemul rezidential
 • cresterea numarului de servicii alternative oferite copilului in dificultate, raportat la numarul institutiilor clasice de protectie
 • scaderea numarului de institutii rezidentiale si, in special, a celor de dimensiuni mai mari de 150 locuri
 • aplicarea, la nivel national, a standardelor minime obligatorii, a regulamentelor cadru de functionare si a ghidurilor metodologice de buna practica pentru organizarea si functionarea serviciilor si institutiilor din sistemul de protectie a copilului
 • functionarea unui sistem national de monitorizare a intregii activitati de protectie a copilului. Citeva tipuri de activitati preconizate:
 • urmarirea asigurarii calitatii protectiei copilului in unitatile de tip rezidential, inclusiv in cele destinate copilului cu deficiente sau handicap, prin respectarea standardelor minime obligatorii
 • promovarea alternativelor de tip familial, precum si a noilor tipuri de servicii complementare pentru copii si familie
 • prevenirea abandonului, a abuzului si a neglijarii copilului, precum si a tuturor fenomenelor care determina intrarea copilului in dificultate
 • analizarea fenomenului "copiii strazii" si interventia in vederea ameliorarii lui
 • pregatirea pentru viata si integrarea sociala si profesionala a tinerilor care, pana la 18 ani, au beneficiat de una din masurile de protectie a copilului
 • orientarea, reeducarea si reintegrarea sociala a copilului delincvent
 • popularizarea drepturilor copilului si sensibilizarea opiniei publice la problematica copilului si a familiei in situatie de risc sau dificultate si la intelegerea acesteia, precum si participarea la prevenirea si la ameliorarea problemelor.

<< pagina prec

 

  English version

created and maintained by webdesigner.ro