Rroma.ro - home
 

Cadrul strategic pentru îmbunãtãtirea situatiei romilor

II Principii directoare

Guvernul Romaniei,
Adopta urmatoarele principii directoare pentru elaborarea Cartei Albe pentru imbunatatirea situatiei romilor:

  1. Protectia minoritatilor nationale si imbunatatirea situatiei romilor se realizeaza prin implicarea permanenta si activa a institutiilor publice centrale precum si a autoritatilor locale, astfel incat aceste obiective sa devina parte integranta a activitatilor curente ale administratiei publice, la toate nivelele.
  2. Elaborarea politicilor publice pentru imbunatatirea situatiei romilor este un proces prin care va fi realizat un consens al tuturor partilor implicate. Toate partile implicate vor lucra la elaborarea Cartei Albe, care va fi adoptata de Guvernul Romaniei, document comprehensiv de politici, strategii, planuri si programe concrete pentru imbunatatirea situatiei romilor si care va cuprinde si analiza initiativele guvernamentale si non guvernamentale in acest domeniu.
  3. Carta Alba va identifica necesitatile actuale si va oferi o sinteza a problemelor care trebuie abordate astfel incat sa faciliteze elaborarea politicilor sectoriale si intersectoriale si sa maximizeze impactul acestora.
  4. Guvernul, a adoptat Ordonanta 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare. Ordonanta ofera cadrul juridic pentru protectia grupurilor defavorizate prin sanctionarea comportamentul discriminatoriu, instituie actiuni afirmative si masuri speciale pentru grupuri si persoane apartinand minoritatilor nationale care nu se bucura de egalitatea de sanse. Romii reprezinta minoritatea cea mai expusa fenomenelor de discriminare si, avand in vedere situatia lor sociala si economica, ei vor fi beneficiarii principali ai masurilor specifice temporare adresate grupurilor dezavantajate. Mai mult, implementarea efectiva a ordonantei, esentialmente prin Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, reprezinta un element cheie pentru asigurarea unui tratament egal si nediscriminatoriu al romilor.
  5. Pentru implementarea politicilor care vizeaza imbunatatirea situatiei romilor, Guvernul va folosi toate parghiile pe care le are la indemana, in special, instrumente juridice, instrumente economice, instrumente de comunicare etc.

<< pagina prec      pagina urm >>

 

  English version

created and maintained by webdesigner.ro