Rroma.ro - home
 

Cadrul strategic pentru îmbunãtãtirea situatiei romilor

I. Consideratii generale

Guvernul României,

Luând în considerare situatia in care se afla minoritatea romilor din Romania, faptul ca o mare parte din cetatenii romani de etnie roma nu au acces la servicii publice si nu se bucura integral de drepturile conferite acestora prin Constitutia Romaniei si prin alte legi nationale;

Tinand cont de faptul ca istoric romii au suportat secole de robie si discriminare care au lasat urme profunde in memoria colectivã, si care au condus la marginalizarea acestora in societatea romaneasca;

Amintind experimentele istorice in care romii au fost fie subiectul unor deportari in masa si al unor politici oficiale de discriminare si excludere din societatea romaneasca, fie subiectul unor politici oficiale de sedentarizare si asimilare fortate;

Avand in vedere dorinta Statului roman de a imbunatati situatia minoritatilor nationale demonstrata prin aderarea voluntara la instrumente internationale ale Consiliului Europei, cum ar fi Conventia Cadru pentru Protectia Minoritatilor Nationale, Rezolutia ECRI Nr. 3, Recomandarea 1203 a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei, precum si alte documente internationale (Conventia ONU privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasiala si Decizia Consiluilui European de la Copenhaga);

Luand in considerare, de asemenea, angajamentul si preocuparea Guvernului Romaniei de a imbunatati situatia romilor si de a combate orice forma de discriminare bazata pe origine etnica si rasiala, ( O.G. 137/2000) precum si de a promova un tratament egal al tuturor cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale;

Amintind de disponibilitatea Comisiei Europene de a oferi asistenta tehnica Guvernului Romaniei pentru elaborarea unei Carte Albe privind imbunatatirea situatiei romilor;

Tinand cont de specificul problemelor cu care se confrunta romii din Romania si avand in vedere dorinta de a identifica solutii optime pentru rezolvarea acestora, adopta prezentul Cadru Strategic pentru elaborarea politicilor publice pentru imbunatatirea situatiei romilor.

pagina urm >>

 

  English version

created and maintained by webdesigner.ro