Rroma.ro - home Foto: Rares Beuran

Declaratie

”Am dori sã vedem autoritãtile publice locale implicate în rezolvarea problemelor cu care se confruntã comunitãtile de romi - în parteneriat cu reprezentantii locali ai acestora. Vom considera programul un succes dacã aceste parteneriate vor deveni instrumente practice în solutionarea problemelor interetnice”.a declarat domnul FOKION FOTIADIS, Sef al Delegatiei Comisiei Europene în România.


Fondul de Parteneriat - Proiecte

Lista proiectelor aprobate !!!

Comunicat de presa, Bucuresti, 4 Iulie, 2001

Uniunea Europeana sprijina parteneriatele între
comunitatile de romi si autoritatile locale

Uniunea Europeana a publicat rezultatele rundei de evaluare desfasurate în cadrul Fondului de Partneriat pentru Romi, în urma careia au fost selectate pentru finantare 40 de proiecte cu o valoare totala de 899.999 Euro. Acest Fond a fost creat pentru a acorda sprijin direct pentru crearea de parteneriate durabile între autoritatile locale si reprezentantii romilor, pentru a încuraja proiectele inovative la nivel local care pot contribui la dezvoltarea comunitatilor locale si pentru a întari organizatiile neguvernamentale active în colaborarea cu comunitatile de romi.

Unele din proiectele selectate includ:

  • O agentie de presa pentru romi care va transmite mass mediei stiri despre romi si care va încerca sa contracareze stereotipurile si discriminarea prezente în media româneasca.
  • Un proiect de instruire profesionala pentru somerii romi tineri pentru profesiuni cerute de piata de munca din zona Jimbolia.
  • Un proiect pentru generarea de venituri prin care se va extinde fabrica de productie de caramizi din Baia Mare si prin care se vor crea aproximativ 25 de locuri de munca pe termen lung pentru romi.
  • Un proiect prin care se vor instrui mediatori sanitari care vor lucra în strânsa legatura cu comunitatile de romi si autoritatile din domeniul sanatatii.
  • Crearea unui centru de asistenta juridica în Galati care va oferi educatie juridica si consultanta pentru romii din regiunea de sud est a tarii.

"Speram ca parteneriatele create prin intermediul acestor proiecte între comunitatile de romi si autoritatile locale din România, ca si solutiile identificate pentru problemele specifice cu care se confrunta aceste comunitati, vor deveni modele de succes care vor putea fi replicate si în alte comunitati.. De fapt, numarul ridicat de propuneri de proiecte primite (334) demonstreaza foarte clar ca exista un interes semnificativ pentru o colaborare activa la nivel local în vederea îmbunatatirii vietii romilor", a declarat Andre Lys, Însarcinatul cu Afaceri al Delegatiei Comisiei Europene în România.

Fondul de Parteneriat pentru Romi face parte din programul Phare pentru Imbunatatirea Situatiei Romilor, în valoare de 2 milioane Euro, si completeaza sprijinul acordat de Uniunea Europeana pentru elaborarea si punerea în practica a unei strategii nationale pentru îmbunatatirea situatiei romilor. Uniunea Europeana va continua sa sprijine acest gen de proiecte care corespund foarte bine tipurilor de actiuni identificate în Strategia Nationala pentru Romi, adoptata de guvernul României în aprilie 2001.

Lista proiectelor selectate este atasata la prezentul comunicat de presa si poate fi regasita pe pagina de internet a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România: www.infoeuropa.ro sau pe pagina de internet a Oficiului National pentru Romi: www.rroma.ro

Contact: Ivan Gheorghe (Oficiul National pentru Romi, tel: 222 36 89, fax. 222 61 37), Rupert Wolfe Murray (MEDE Consultancy, tel. 230 18 55, fax. 222 36 88), Florin Moisa (Centrul de Resurse pentru Romi, tel. 064/420.480, fax 064/420.470).

 


 
  English version

created and maintained by webdesigner.ro