Rroma.ro - home Foto: Rares Beuran

Atentie

Pentru cei doresc sa inteleaga foarte bine cum decurge procedura de evaluare punem la dispozitie Capitolul 6 din DIS (Decentralised Implementation System).


Declaratie

"Am dori sã vedem autoritãtile publice locale implicate în rezolvarea problemelor cu care se confruntã comunitãtile de romi - în parteneriat cu reprezentantii locali ai acestora. Vom considera programul un succes dacã aceste parteneriate vor deveni instrumente practice în solutionarea problemelor interetnice" a declarat domnul FOKION FOTIADIS, Sef al Delegatiei Comisiei Europene în România.


Despre Fondul de Parteneriat

Uniunea Europeanã lanseazã în România Fondul de Parteneriat pentru Romi, în cadrul Programului Phare. Institutiile publice locale si organizatiile non-guvernamentale (ONG) cu experientã relevantã în comunitãtile de romi sunt invitate sã solicite finantare pentru cei 900.000 Euro de care dispune Fondul, nu mai târziu de 16 Martie 2001. Organizatiile interesate pot cere finantare între 3.000 Euro si 70.000 Euro pentru un proiect a cãrui duratã nu trebuie sã depãseascã finele acestui an.

Scopul Fondului de Parteneriat pentru Romi constã în sustinerea financiarã a parteneriatului dintre institutiile publice locale (de exemplu scoli, consilii locale si judetene etc.) si ONGurile care au experientã în activitãti desfãsurate în comunitatile de romi. Fondul de Parteneriat pentru Romi va sprijini initiative inovatoare din partea comunitãtilor (detalii pot fi obtinute din ghidul solicitantului). Exemple de tipuri de activitãti eligibile sunt:

  • activitãti pilot în comunitãtile de romi pe care autoritãtile publice locale sunt de acord sã le includã în bugetele lor viitoare
  • activitãti generatoare de venit pentru familiile de romi (mici proiecte agricole, etc.)
  • activitãti care sã îmbunãtãteascã accesul romilor la serviciile publice
  • activitãti care vor îmbunãtãti capacitatea organizatoricã a asociatiilor romilor
Fondul de Parteneriat pentru Romi este parte componentã a Programului Phare al Uniunii Europene “Îmbunatatirea Situatiei Romilor în România” derulat în cooperare cu Guvernul României si Grupul de Lucru al Asociatiilor Romilor (GLAR). O altã componentã a acestui program o reprezintã dezvoltarea unei Strategii Nationale (Cartea Albã) pentru minoritatea romilor din România, cu sprijinul ministerelor de resort ale Guvernului României si reprezentantilor GLAR.

Fondul va fi administrat de catre Centrul de Resurse pentru Comunitãtile de Romi (CRCR). Formularele si ghidul solicitantului pot fi obtinute de la:
 
  English version

created and maintained by webdesigner.ro